Skip to main content

1*012 — Explotació intensiva de bestiar boví per a llet

    Short tag proposal

    Explotació intensiva de bestiar boví de llet

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    012 Producció ramadera 18