Skip to main content

1*13 — Refinació de petroli

  Descendants
  Code Description
  1*130 Refinació de petroli

  Short tag proposal

  Refinació de petroli

  Correspondence with IAE-90 (es)
  Code Description
  1*13 Refino de petróleo