Skip to main content

1*15 — Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta