Skip to main content

1*224 — Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer