Skip to main content

1*234 — Extracció de pirites i sofre

  Short tag proposal

  Extracció de pirites i sofre

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  143 Extracció de minerals per a adobs i productes químics 4
  Correspondence with IAE-90 (es)
  Code Description
  1*234 Extracción de piritas y azufre