Skip to main content

1*3716 — Accessoris, parts i peces separades de vaixells, embarcacions i artefactes flotants i la seva maquinària de propulsió (llevat d'estructures metàl·liques per a la construcció naval)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  35111 Construcció i reparació de vaixells 6
  35112 Desballestament naval 2