Skip to main content

1*4653 — Articles de fusta per a la fabricació i conservació del calçat

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    20510 Fabricació d'altres productes de fusta 6