Skip to main content

1*482 — Transformació de matèries plàstiques

  Short tag proposal

  Transformació de matèries plàstiques

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  252 Fabricació de productes de matèries plàstiques 1
  Correspondence with IAE-90 (es)
  Code Description
  1*482 Transformación de materias plásticas