Skip to main content

1*6545 — Comerç al detall de tot tipus de maquinària (llevat dels aparells de la llar, d'oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics)

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    52488 Altres tipus de comerç al detall 6