Skip to main content

1*8492 — Serveis mecanogràfics, taquigràfics, de reproducció d'escrits, plànols i documents

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    74831 Activitats de secretaria i reprografia 3