Skip to main content

2*42 — Arquitectes tècnics i enginyers tècnics de la construcció

    Short tag proposal

    Arquitectes tècnics i enginyers tècnics, construcció

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    74 Altres activitats empresarials 37