Skip to main content

2*52 — Tècnics en hoteleria

  Descendants
  Code Description
  2*521 Tècnics en hoteleria

  Short tag proposal

  Tècnics en hoteleria

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  74 Altres activitats empresarials 37
  Correspondence with IAE-90 (es)
  Code Description
  2*52 Técnicos en hostelería