Skip to main content

2*772 — Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i altres professionals administratius

    Short tag proposal

    Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i similars

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    748 Activitats empresarials diverses 27