Skip to main content

2*8730 — Expenedors no oficials autoritzats per a la recepció d'apostes esportives, altres jocs i loteries diverses

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    92712 Loteries i apostes 5