Saltar al contenido principal

1*241 — Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)