Saltar al contenido principal

1*665 — Comerç al detall per correspondència o catàleg de tot tipus de productes

    Propuesta de hashtag corto

    Comerç al detall per correspondència

    Correspondencia con CCAE-93 (ca)
    Código Descripción Particiones
    526 Comerç al detall fora d'establiments 5