Skip to main content

1*9732 — Màquines automàtiques, sense operador, per a fotografies de persones i per a còpia de documents

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    74812 Estudis fotogràfics i altres activitats de fotografia 2