Skip to main content

2*225 — Tècnics en telecomunicacions

  Descendants
  Code Description
  2*2250 Tècnics en telecomunicacions

  Short tag proposal

  Tècnics en telecomunicacions

  Correspondence with IAE-90 (es)
  Code Description
  2*225 Técnicos en telecomunicación