Skip to main content

3*0420 — Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    92623 Altres activitats relacionades amb l'esport 11