Skip to main content

223 — Trefilatge, estiratge, laminatge de fleixos, laminatge en fred de perfils de l'acer