Skip to main content

323 — Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris, fabricació de màquines de cosir