Skip to main content

345 — Construcció d'aparells electrònics (llevat d'ordinadors), ràdio, televisió, electroacústica, discs i cintes magnètiques enregistrades