Skip to main content

451 — Fabricació mecànica del calçat (llevat del de cautxú i fusta)