Skip to main content

2321 — Extracció de sals de potassa

  Descendants
  Code Description
  23210 Extracció de sals de potassa
  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  2321 Extracció de sals potàssiques