Skip to main content

2020 — Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.