Skip to main content

3511 — Construcció i reparació de vaixells

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CIIU-REV.3 (ca)
    Code Description
    3511 Construcció i reparació de vaixells