Skip to main content

7450 — Selecció i col·locació de personal

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CIIU-REV.3 (ca)
    Code Description
    7491 Selecció i col·locació de personal