Saltar al contenido principal

274 — Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics

    Rúbrica de la agregación 4 grups industrials a la cual pertenece

    1 Indústries de béns intermedis

    Rúbrica de la agregación 5 grups industrials a la cual pertenece

    2 Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia