Saltar al contenido principal

343 — Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors

    Rúbrica de la agregación 4 grups industrials a la cual pertenece

    1 Indústries de béns intermedis

    Rúbrica de la agregación 5 grups industrials a la cual pertenece

    2 Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia