Saltar al contingut principal

243 — Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics

  Correspondència amb CIIU-REV.3 (ca)
  Codi Descripció
  242 Fabricació d'altres productes químics

  Rúbrica de l’agregació 4 grups industrials a la qual pertany

  1 Indústries de béns intermedis

  Rúbrica de l’agregació 5 grups industrials a la qual pertany

  2 Indústries de béns intermedis, llevat de l'energia