Saltar al contingut principal

331 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics

    Rúbrica de l’agregació 4 grups industrials a la qual pertany

    2 Indústries de béns de capital

    Rúbrica de l’agregació 5 grups industrials a la qual pertany

    3 Indústries de béns de capital