Skip to main content

3320 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.