Skip to main content

781 — Activities of employment placement agencies

  Descendants
  Code Description
  7810 Activities of employment placement agencies
  Correspondence with CCAE-2009 (ca)
  Code Description
  781 Activitats de les agències de col·locació