Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
110 Manufacture of beverages
Correspondència amb CCAE-2009 (ca)
Codi Descripció
11 Fabricació de begudes