Saltar al contingut principal

3502 — Albúmines (inclosos els concentrats de diverses proteïnes de lactosèrum, amb un contingut de proteïnes de lactosèrum superior al 80% en pes calculat sobre matèria seca), albuminats i altres derivats de les albúmines