Saltar al contingut principal

3230 — Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    4 Béns de consum durador