Skip to main content

Els logopedes diagnostiquen, avaluen, corregeixen i tracten desordres físics que afecten l'oïda, la parla, la comunicació i la deglució. Prescriuen dispositius correctors i teràpies rehabilitadores per a la pèrdua d'audició, les alteracions de la parla i altres problemes sensorials o neuronals similars. Assessoren en temes de seguretat en l'audició i la comunicació.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Avaluar l'audició, la parla i el llenguatge en pacients per tal de determinar la naturalesa de desordres en la parla i la comunicació.
  • Realitzar proves i exàmens de l'oïda, la parla i el llenguatge, utilitzant instruments i equips de diagnòstic especialitzat; interpretar els resultats de les proves amb dades d'altres informacions mèdiques, socials o del comportament per tal d'establir els tractaments adequats.
  • Planificar, dirigir i participar en activitats d'assessorament, cribratge, rehabilitació de la parla i en altres programes relacionats amb l'audició i la comunicació.
  • Recomanar audiòfons i altres dispositius d'assistència adequats a les necessitats dels seus clients i ensenyar a utilitzar-los.
  • Planificar i realitzar programes de tractaments per tal de corregir trastorns físics que afectin la parla i la deglució en pacients.
  • Assessorar i orientar persones amb deficiències auditives o del llenguatge, les seves famílies, els seus professors i els seus ocupadors.
  • En cas necessari, remetre els clients a altres serveis mèdics o educatius.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Logopedes

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Logopedes

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description
3135 Logopedes
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
2266 Audiòlegs i logopedes
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2154 Logopedas
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
2266 Audiologists and speech therapists