Skip to main content

2311 — Professors d'educació especial

  Els professors d'educació especial ensenyen nens i joves amb dificultats per aprendre i instruir-se al nivell educatiu que correspongui, amb discapacitats mentals o físiques. Així mateix s'inclou en aquest grup l'ensenyament per a persones no pertanyents als sistemes ordinaris d'ensenyament (educació d'adults).

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Idear o modificar plans d'instrucció i ensenyament i preparar lliçons i activitats de conformitat amb les necessitats i possibilitats dels alumnes.
  • Ensenyar emprant tècniques i mitjans apropiats per a la discapacitat i el nivell de l'alumne.
  • Estimular la confiança dels alumnes, ajudar-los a descobrir i adoptar mètodes que atenuïn les limitacions imposades per la seva deficiència o dificultat i infondre'ls l'actitud d'autorealització.
  • Organitzar exercicis, treballs pràctics i proves, observar i avaluar els progressos de cada alumne i intercanviar impressions sobre aquest tema amb els pares, el professor encarregat, terapeutes, assistents socials i altres persones interessades a impartir educació d'adults.
  • Impartir classes particulars en aquest nivell.
  • Preparar informes escolars i docents.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professors d'educació d'adults
  • Professors d'educació especial per a nens amb dificultats auditives
  • Professors d'educació especial per a nens amb dificultats visuals
  • Professors d'educació especial per a persones amb dificultats d'aprenentatge
  • Professors de recuperació
  • Professors de suport a l'aprenentatge

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Mestres d'ensenyament primari (vegeu 2240)
  • Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional) (vegeu 2230)
  • Professors de formació professional (matèries específiques) (vegeu 2220)
  • Tècnics educadors d'educació especial (vegeu 2312)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors educació especial

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  2820 Professors d'educació especial
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2352 Professors d'educació especial 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2311 Profesores de educación especial
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2352 Special needs teachers 2