Skip to main content

Els enginyers agrònoms investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes i apliquen els seus coneixements científics en camps com l'agricultura i la cria d'animals.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Investigar sobre conreus agrícoles i pastures i idear nous mètodes.
 • Investigar sobre tècniques de ramaderia, reproducció i cria d'animals.
 • Investigar sobre les característiques, les possibilitats d'ús i la productivitat dels sòls i aplicar els resultats al perfeccionament de les pràctiques i tasques agrícoles i hortícoles.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques similars.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Edafòlegs
 • Enginyers agrònoms, fitotècnia
 • Enginyers agrònoms, horticultura
 • Enginyers agrònoms, zootècnia

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers agrònoms, construccions rurals (vegeu 2432)
 • Enginyers forestals (vegeu 2423)
 • Enginyers tècnics agrícoles (vegeu 2424)
 • Tècnics agropecuaris (vegeu 3142)
 • Tècnics forestals i de medi natural (vegeu 3143)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers agrònoms

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2113 Agrònoms i similars 3
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2132 Agrònoms i afins 5
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2422 Ingenieros agrónomos
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2132 Farming, forestry and fisheries advisers 5