Skip to main content

Els enginyers químics projecten i dirigeixen processos químics i tècnics aplicables a la producció de diverses substàncies i productes (petroli cru, hidrocarburs, aliments i begudes, medicaments i materials sintètics), i investiguen sobre aquests temes.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Dur a terme recerques, projectar i desenvolupar procediments químics a escala comercial per refinar petroli cru i altres líquids o gasos i fabricar substàncies i productes, com derivats del petroli, explosius, productes alimentaris, begudes, medicaments o materials sintètics.
 • Determinar els requisits que han de tenir les fàbriques de productes químics i elaborar-ne les especificacions pertinents.
 • Especificar mètodes de producció, materials i normes de qualitat, i garantir que siguin conformes a les normes establertes.
 • Localitzar i corregir deficiències.
 • Organitzar i dirigir el manteniment i la reparació d'equips.
 • Estudiar aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques similars.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers químics
 • Enginyers químics, cautxú i plàstic
 • Enginyers químics, petroli i gas natural

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers tècnics químics (vegeu 2465)
 • Tècnics i analistes de laboratori de química industrial (vegeu 3127)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Enginyers químics

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description
2055 Enginyers químics
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description Partitions
2145 Enginyers químics 2
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
2435 Ingenieros químicos
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description Partitions
2145 Chemical engineers 2