Skip to main content

2462 — Enginyers tècnics d'obres públiques

  Els enginyers tècnics d'obres públiques projecten i dirigeixen, tot exercint les funcions pròpies de la seva competència, l'explotació i els aprofitaments hidràulics de ports i transports terrestres, de transports urbans i d'obres d'enginyeria civil.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Recollir dades del terreny sobre el qual s'ha de construir i de les demolicions que s'hi efectuaran.
  • Dur a terme la mesura i la ubicació de les obres del projecte i participar en la redacció del plec de condicions.
  • Seleccionar i utilitzar la maquinària i l'equip necessari per fer l'obra.
  • Dur a terme construccions referents a previsions d'aportacions hidràuliques i la seva regulació, distribució, aprofitament i explotació.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers tècnics de construcció i obra civil
  • Enginyers tècnics d'obres públiques

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Arquitectes tècnics (vegeu 2481)
  • Tècnics de muntatge d'instal·lacions en la construcció (vegeu 3122)
  • Tècnics en construcció (vegeu 3122)
  • Tècnics urbanistes (vegeu 2481)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers tècnics obres públiques

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  2651 Enginyers tècnics en construccions civils
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2142 Enginyers civils 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2462 Ingenieros técnicos de obras públicas
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2142 Civil engineers 2