Skip to main content

2612 — Assessors financers i en inversions

  Els assessors financers i els assessors en inversions elaboren plans financers per a persones i organitzacions, i inverteixen i gestionen fons en el seu nom.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Formar i mantenir una base de clients.
  • Entrevistar clients per determinar el seu estat i els seus objectius financers, la seva tolerància al risc i altres dades necessàries per formular plans financers i estratègies d'inversió.
  • Establir objectius financers i formular i aplicar estratègies per la consecució d'aquests objectius.
  • Tramitar l'adquisició i venda d'accions i obligacions per als clients.
  • Ocupar-se del seguiment del rendiment de les inversions, i revisar els plans d'inversió sobre la base de l'evolució de les necessitats i dels canvis en els mercats.
  • Recomanar i tramitar cobertures d'assegurança per als clients.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Assessors en inversions
  • Assessors financers
  • Planificadors de patrimonis immobiliaris
  • Planificadors financers

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Assessors financers i en inversions

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  2412 Assessors financers i en inversions
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2612 Asesores financieros y en inversiones
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2412 Financial and investment advisers