Skip to main content

2622 — Especialistes en administració de política d'empreses

  Els especialistes en administració de política d'empreses formulen i analitzen polítiques que orienten el disseny, l'execució i la modificació de les operacions i programes de les empreses.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Contactar i consultar amb administradors de programes i altres parts interessades amb la finalitat de determinar necessitats en matèria de formulació de polítiques empresarials.
  • Revisar les polítiques empresarials a fi d'identificar anomalies i disposicions obsoletes.
  • Dur a terme recerques sobre tendències socials, econòmiques i sectorials, així com les expectatives dels clients respecte a programes i serveis prestats.
  • Formular i analitzar opcions en matèria de formulació de polítiques empresarials, preparar informes orientatius i recomanacions respecte a la modificació de polítiques, i assessorar sobre opcions preferides.
  • Avaluar repercussions, conseqüències financeres, interaccions amb altres programes i la viabilitat de les diferents polítiques empresarials.
  • Realitzar avaluacions d'amenaces i riscos, i elaborar respostes.
  • Revisar operacions i programes per garantir la coherència amb les polítiques de l'organització.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agents de la propietat industrial
  • Assessors d'empreses
  • Tècnics mitjans en organització i administració d'empreses
  • Tècnics superiors en organització i administració d'empreses

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Analistes d'organització i mètodes (vegeu 2621)
  • Tècnics en organització i administració d'empreses (vegeu 2621)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Especialistes administració política d'empreses

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2422 Especialistes en polítiques i administració 3
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2422 Policy administration professionals 3