Skip to main content

2934 — Directors de cinema, teatre i similars

  Els directors de cinema, de teatre i similars supervisen i controlen els aspectes tècnics i artístics de les pel·lícules cinematogràfiques, les produccions de ràdio i televisió i les representacions teatrals.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Triar els guionistes, examinar els guions per concretar-ne la interpretació artística i donar instruccions als actors sobre els mètodes d'actuació.
  • Dirigir tots els aspectes de les produccions de cinema, teatre, ràdio o televisió, incloent-hi l'elecció dels actors, i prendre les decisions definitives sobre el vestuari, l'escenografia o els efectes de so i de llum.
  • Planificar, organitzar i controlar les diverses etapes implícites en les representacions teatrals, les produccions cinematogràfiques, els espectacles de televisió i els programes de ràdio.
  • Contractar i supervisar el personal tècnic i determinar el plantejament, abast i calendari de la producció.
  • Mantenir arxius de la producció i negociar els cànons de propietat intel·lectual.
  • Crear, planificar i redactar guions per a programes d'enregistrament sonor, enregistrament en vídeo i edició d'imatge.
  • Supervisar la posició dels decorats, de l'attrezzo i dels equips de llum i de so.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'escena
  • Directors de cinema
  • Directors de documentals
  • Directors de fotografia
  • Directors tècnics
  • Productors de cinema, ràdio i televisió
  • Realitzadors de ràdio o televisió

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Regidors (audiovisuals) (vegeu 3739)
  • Tècnics en audiovisuals (vegeu 3831)
  • Tècnics de radiodifusió (vegeu 3832)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors cinema, teatre i similars

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  2654 Directors de cinema, de teatre i afins
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2934 Directores de cine, de teatro y afines