Skip to main content

3122 — Tècnics en construcció

  Els tècnics en construcció executen tasques tècniques relacionades amb la recerca en matèria d'enginyeria civil i amb la preparació de projectes, i la construcció, funcionament, manteniment i reparació d'edificis i altres obres i estructures, com ara sistemes de proveïment d'aigua i de clavegueram, ponts, carreteres, preses i aeroports.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme o participar en assaigs i experiments sobre el terreny i en laboratori de sòls i materials de construcció.
  • Proporcionar assistència tècnica relacionada amb la construcció d'edificis i altres obres d'enginyeria civil, incloent-hi l'aixecament topogràfic i els informes sobre aquest tema.
  • Assegurar el compliment de les especificacions del projecte, la legislació aplicable i les normes de qualitat desitjades en relació amb els materials i el treball realitzat.
  • Aplicar coneixements tècnics dels principis i pràctiques de l'enginyeria civil per identificar i resoldre els problemes que sorgeixin.
  • Ajudar a preparar estimacions detallades de quantitats i costos de materials i mà d'obra necessaris per a les obres, d'acord amb les especificacions establertes.
  • Organitzar el servei de manteniment i les reparacions.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Inspectors d'edificis
  • Tècnics d'obres públiques
  • Tècnics de muntatge d'instal·lacions en la construcció
  • Tècnics de seguretat en la construcció
  • Tècnics en construcció
  • Tècnics en geotècnia (construcció)
  • Tècnics en instal·lacions de sistemes contra incendis
  • Tècnics en prevenció d'incendis en la construcció
  • Tècnics en topografia

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers tècnics d'obres públiques (vegeu 2462)
  • Supervisors de la construcció (vegeu 3202)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics construcció

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  3112 Tècnics en enginyeria civil 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  3122 Técnicos en construcción
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  3112 Civil engineering technicians 2