Skip to main content

3322 — Tècnics superiors en documentació sanitària

  Els tècnics superiors en documentació sanitària desenvolupen, mantenen i duen a terme el processament, l'arxiu i la recuperació dels registres sanitaris en institucions mèdiques i de salut d'acord amb els procediments legals, ètics i administratius establerts per a aquest tipus de registres en institucions de salut.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, desenvolupar, mantenir i utilitzar diversos índexs de documentació sanitària i sistemes d'emmagatzematge i recuperació per recollir, classificar, emmagatzemar i analitzar informació.
  • Transcriure, compilar, i processar registres mèdics dels pacients, documents d'ingrés i d'alta, i altres informes mèdics en els sistemes informàtics, a fi de proporcionar informació per al seguiment dels pacients, la seva remissió a especialistes, estudis epidemiològics, recerques, facturacions, controls de costos i millores dels tractaments.
  • Completar i revisar la precisió dels registres i la seva adequació a la normativa.
  • Transcriure les descripcions i la informació numèrica dels registres mèdics i altres documents dels serveis de salut als codis corresponents als sistemes de classificacions normalitzats.
  • Protegir la seguretat dels registres mèdics per assegurar-ne la confidencialitat i subministrar informació al personal i als organismes autoritzats d'acord amb la normativa.
  • Supervisar la feina d'administratius i altres empleats que s'encarreguen del manteniment de registres mèdics.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnics superiors en documentació sanitària

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics superiors documentació sanitària

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2921 Ajudants d'arxiu i museu 2
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  3252 Tècnics en documentació sanitària