Skip to main content

3611 — Supervisors de secretaria

  Els supervisors de secretaria supervisen i coordinen les activitats dels treballadors del gran grup 4, "Empleats comptables, administratius, i altres empleats d'oficina".

  Entre els seves tasques s'inclou:

  • Coordinar, assignar i revisar el treball dels oficinistes, els quals duen a terme les tasques que segueixen: processar text; mantenir i arxivar registres; fer servir telèfons i centraletes; enregistrar dades; dur a terme tasques d'autoedició; dur a terme altres activitats que requereixin coneixements administratius i d'ofimàtica generals.
  • Elaborar calendaris i procediments de treball i coordinar activitats amb altres unitats o departaments; resoldre problemes relacionats amb la feina i preparar i transmetre informes sobre l'avanç dels treballs i d'altres tipus.
  • Formar i instruir el personal en tot allò relacionat amb les tasques de les quals és responsable, els procediments de seguretat i les polítiques de l'empresa, o disposar del que sigui necessari perquè s'imparteixi aquesta formació.
  • Avaluar els resultats dels treballadors i la seva conformitat amb els reglaments i recomanar les accions adequades relacionades amb el personal.
  • Dur a terme convocatòries, entrevistes i seleccions de personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Supervisors de personal d'enregistrament de dades
  • Supervisors de personal d'oficina
  • Supervisors de secretaria

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Supervisors secretaria

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  3341 Supervisors de secretaria
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  3611 Supervisores de secretaría
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  3341 Office supervisors