Skip to main content

3614 — Secretaris de centres mèdics o clíniques

  Els secretaris de centres mèdics o clíniques, per mitjà dels coneixements especialitzats de la terminologia i els procediments mèdics, presten assistència al cap de la unitat i a altres empleats en la realització de funcions administratives de comunicació, documentació i coordinació interna donant suport al personal sanitari de centres mèdics i altres organitzacions dedicades a la salut.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Concertar i confirmar les cites mèdiques i transmetre missatges al personal mèdic i als pacients.
  • Compilar, enregistrar i revisar històries, informes, documents i correspondència de caràcter mèdic.
  • Entrevistar els pacients per emplenar formularis, documents i històries mèdiques.
  • Emplenar formularis de les assegurances mèdiques i de reclamacions d'altres tipus.
  • Mantenir els arxius i registres mèdics i la biblioteca tècnica.
  • Preparar estats financers i factures.
  • Ajudar en la preparació de pressupostos i en la redacció de contractes i comandes de compra o adquisició.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Secretaris de centres mèdics o clíniques
  • Secretaris de metges

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Recepcionistes de consultoris mèdics (vegeu 4412)
  • Tècnics superiors en documentació sanitària (vegeu 3322)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Secretaris centres mèdics o clíniques

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  3344 Secretaris de metges
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  3614 Secretarios de centros médicos o clínicas
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  3344 Medical secretaries