Skip to main content

3723 — Instructors d'activitats esportives

  Els instructors d'activitats esportives dirigeixen, guien i instrueixen grups i persones en activitats recreatives, d'educació física i d'aventura a l'aire lliure.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dur a terme activitats recreatives i d'educació física.
  • Supervisar activitats recreatives, esportives i d'educació física per tal de garantir la seguretat i prestar primers auxilis si s'escau.
  • Avaluar i supervisar les capacitats i la forma física dels clients, i recomanar-los activitats.
  • Demostrar i ensenyar els moviments corporals, els conceptes i les destreses que s'utilitzen en els exercicis d'educació física i en les activitats recreatives.
  • Instruir en l'ús dels equips.
  • Explicar i vetllar per l'aplicació dels procediments i normes de seguretat.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Entrenadors personals de gimnasos
  • Monitors d'aeròbic
  • Monitors de busseig
  • Monitors de natació
  • Monitors de vela
  • Monitors d'educació física
  • Monitors d'equitació
  • Monitors d'esquí

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Entrenadors de natació (vegeu 3722)
  • Entrenadors d'esquí (vegeu 3722)
  • Guies d'activitats d'aventura (vegeu 3724)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Instructors activitats esportives

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  3423 Instructors d'educació física i activitats recreatives 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  3723 Instructores de actividades deportivas
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  3423 Fitness and recreation instructors and program leaders 2