Skip to main content

Els teleoperadors subministren informació i assessoren els clients, responen a preguntes relacionades amb els productes, serveis i polítiques de l'empresa o l'organització i tramiten les transferències financeres, per telèfon o per mitjans electrònics, com el correu electrònic. Operen exclusivament per telèfon, no són accessibles directament pels clients i poden estar localitzats en establiments lluny d'on es realitzen altres operacions de les organitzacions o companyies sobre les quals se subministra informació.

Només es classifiquen en el grup primari 4424, Teleoperadors, els empleats que responen a sol·licituds d'informació o s'ocupen d'operacions senzilles. Els que presten serveis especialitzats, com els consultors de viatges, es classifiquen en el grup especialitzat corresponent, estiguin o no estiguin situats en els centres d'atenció al client.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Ocupar-se de les trucades entrants i els missatges dels clients, ja sigui per respondre a preguntes, per atendre sol·licituds de servei o per resoldre reclamacions.
 • Determinar les necessitats i introduir els resultats en un sistema informàtic.
 • Remetre tasques a altres unitats, si escau.
 • Facturar o tramitar pagaments, si escau.
 • Enviar cartes, fulls d'informació i altres documents als clients.
 • Assessorar els clients sobre productes o serveis addicionals.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Empleats de centres d'informació (telefònica) d'atenció al client
 • Operadors de centrals d'alarmes
 • Operadors de centrals d'avaries
 • Operadors de teleassistència
 • Teleoperadors (no especialitzats)
 • Teleoperadors informadors del servei d'atenció ciutadana 010

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Agents d'enquestes per telèfon (vegeu 4430)
 • Telefonistes (vegeu 4423)
 • Venedors per telèfon (televenedors) (vegeu 5420)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Teleoperadors

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
4510 Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina 3
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
4222 Empleats de centres de trucades
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
4424 Teleoperadores
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
4222 Contact centre information clerks